Travelcard diensten

Travelcard is een leverancier van automotive-/ mobiliteitsgerelateerde diensten aan de zakelijke markt. Om van de diensten van Travelcard gebruik te kunnen maken dienen Klanten gebruik te maken van tankpassen of laadsleutelhangers (hierna gemakshalve te noemen “Passen”) die door Travelcard worden verstrekt aan – meestal – hun werknemers (de gebruikers van de Passen worden hierna “Pashouders” genoemd) . Deze Passen kunnen worden gebruikt om via Travelcard goederen, zoals motorbrandstoffen en elektra en diensten, zoals betaald parkeren, car wash, of klein onderhoud af te nemen bij onze Service Partners. Travelcard levert haar Klanten administratief gemak door alle transacties inzichtelijk te maken op een periodieke verzamelfactuur. Tevens geven wij onze Klanten proactief advies en bieden wij mogelijkheden om brandstofkosten te besparen en CO2-uitstoot te reduceren en/of te compenseren. Het merendeel van de data die wij verwerken houdt verband met de administratieve verwerking van transacties. Travelcard beschikt over een groot netwerk van Service Partners, waaronder oliemaatschappijen zoals Shell, BP of Total, garagebedrijven zoals Vakgarage of Kwik-Fit, maar ook dienstverleners van betaald parkeren zoals Yellowbrick of QPark. Daarnaast is Travelcard voor haar dienstverlening afhankelijk van de ondersteuning van service providers, die bijvoorbeeld helpen de ICT netwerk- en infrastructuur te onderhouden of bijvoorbeeld de productie van onze Passen.

Hoe ontvangen en verwerken wij uw informatie?
Er zijn verschillende manieren waarop Travelcard in het bezit komt van gegevens die in meer of mindere mate uw persoon betreffen. Zo kan het zijn dat uw werkgever ons uw NAW-gegevens verschaft zodat wij deze gegevens kunnen koppelen aan bijvoorbeeld de Pas en deze kunnen opsturen naar uw thuisadres. Verder levert het gebruik van de Pas informatie op over wanneer en waar u welke goederen of diensten heeft afgenomen. Via de portal op onze website kunt u inloggen met uw persoonlijke inloggegevens en zelf uw transactiegegevens inzien of online een declaratie indienen. Ook kunnen geïnteresseerden zich via onze websites aanmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven of een contactformulier invullen voor het beantwoorden van eventuele vragen. Verder verwerken wij persoonsgegevens van contactpersonen bij klanten, service partners en service providers om contact te onderhouden in het kader van de samenwerking.  

De privacy waarden van Travelcard

Ongeacht wanneer en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken:

Transparantie:
Wij vertellen u hoe wij uw informatie verzamelen en voor welke doeleinden wij uw informatie gebruiken.

Proportionaliteit:
- We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening van Travelcard aan u en uw werkgever; - Wij geven ons personeel slechts toegang tot uw persoonlijke informatie voor zover dit nodig is om de opgedragen werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren; - Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan Service Partners en Service Providers voor zover dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Travelcard zorgt er – onder meer door contractuele afspraken – voor dat zij uw persoonlijke informatie op eenzelfde zorgvuldige wijze behandelen dan dat wij dit zelf doen.

Adequate beveiliging:
- Wij behandelen uw informatie strikt vertrouwelijk en nemen Passende technische en organisationele veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking; - Waar dataverwerking door Travelcard wordt uitbesteed leggen wij contractuele verplichtingen op om uw gegevens te beschermen.

Keuze:
- Wij vragen uw toestemming voordat wij uw gegevens gebruiken voor doeleinden die geen betrekking hebben op onze dienstverlening. - Wij zullen het voor u eenvoudig maken om aan te geven indien u geen marketingboodschappen meer van ons wenst te ontvangen door u een ‘opt-out’ mogelijkheid te geven in iedere direct marketing e-mail die wij u sturen. Indien u hebt aangegeven geen marketing gerelateerde e-mails meer van ons wenst te ontvangen kunnen wij nog wel steeds per e-mail communiceren met betrekking tot onze dienstverlening.

Controle:
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens , deze gegevens te laten corrigeren en te verwijderen dan wel ontoegankelijk te maken. Travelcard is toegewijd om uw privacy te beschermen aangaande de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken. De naleving van privacy- en informatiebeveiligingsstandaarden maken daarom integraal deel uit van onze dienstverlening, ons ondernemingsbestuur en risk management. Wij verwerken slechts persoonsgegevens voor zover wij dit nodig achten in het kader van onze dienstverlening. Deze Privacy Statement kunt u lezen zodat u begrijpt hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.  

Reikwijdte van deze Privacy Statement
Deze Privacy Statement (“Verklaring”) beschrijft onze werkwijzen in relatie tot persoonsgegevens die wij verzamelen met betrekking tot: I. Website bezoekers / gebruikers (“Website Bezoekers”) II. Werknemers van Klanten / Pashouders (“Pashouders”) III. Zakelijke Klanten (“Klanten”) IV. Leveranciers en samenwerkingspartners  

Eigen verantwoordelijkheid van Klanten
In zoverre Klanten (Werkgevers) toegang hebben tot persoonsgegevens, is de Klant zelf als Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking daarvan aan te merken. Deze Verklaring is niet van toepassing op de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door Klanten (Werkgevers).  

Wie is de verantwoordelijke voor uw persoonsgegevens?
Travelcard B.V.
P.J. Oudweg 4
1314CH Almere  

1. Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

1.1 Gegevens met betrekking tot bezoekers van de websites van Travelcard

1.1.1 Contactformulieren

Wat houdt dit in?
Wij verzamelen uw informatie wanneer u contact met ons opneemt via het online contactformulier, bijvoorbeeld indien u ons een vraag stelt, suggestie doet, een klacht achterlaat of een verzoek indient voor een offerte.  

Welke persoonsgegevens verzamelen wij voor dit doeleinde?
Voor dit doel verzamelen wij uw naam, e-mailadres, telefoonnummer (indien u dit opgeeft) en alle andere informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt in het berichtenveld.  

1.1.2 Sociale media

Wat houdt dit in?
Onze websites bevatten verschillende sociale media functionaliteiten zoals Twitter, Facebook en LinkedIN buttons, welke door u kunnen worden gebruikt om informatie te delen die wij hebben geplaatst op onze websites. Onze websites kunnen voorts links bevatten die leiden naar onze eigen sociale media pagina’s zoals onze eigen Travelcard LinkedIn pagina of Twitter feed. Wij wijzen u erop dat Travelcard niet verantwoordelijk is voor het beleid inzake verzamelen, gebruik en verspreiding van andere organisaties zoals Facebook, Apple, Twitter, Google, Microsoft of iedere andere app ontwikkelaar, app leverancier, sociaal media platform, de leverancier van uw besturingssysteem, internetleverancier of router producent, inclusief alle persoonlijke informatie die u zelf verstrekt aan andere organisaties door of in verbinding met onze sociale media functionaliteiten. Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde? Wij verwerken uw naam, e-mailadres, profielfoto, lijst van sociale media contacten en alle andere informatie die voor ons beschikbaar is gesteld bij het gebruik van de sociale media functionaliteiten.

1.1.3 Cookies en vergelijkbare technologieën

Wat houdt dit in?
Wij wijzen u erop dat Travelcard niet verantwoordelijk is voor het beleid inzake verzamelen, gebruik en verspreiding van andere organisaties zoals Facebook, Apple, Twitter, Google, Microsoft of iedere andere app ontwikkelaar, app leverancier, sociaal media platform, de leverancier van uw besturingssysteem, internetleverancier of router producent, inclusief alle persoonlijke informatie die u zelf verstrekt aan andere organisaties door of in verbinding met onze sociale media functionaliteiten.  

Welke cookies gebruiken wij?

Technische / functionele cookies
Travelcard maakt gebruik van technische en functionele cookies om het functioneren van de website en de gebruikerservaring te verbeteren. U kunt hierbij denken aan sessiecookies of taakcookies. Deze cookies hebben nauwelijks gevolgen voor uw privacy.

• Cookies voor statistieken
Onze Websites en Applicaties maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Hiermee houden we informatie bij over het gebruik van Websites en Applicaties, zoals aantallen bezoekers, bezochte pagina’s en duur van het bezoek. Travelcard maakt hierbij gebruik van de privacy instellingen zoals voorgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat wij niet uw volledige ip-adres, noch andere privacygevoelige gegevens delen met Google. De cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

• Tracking cookies
Indien u via een Google of Bing- advertentie terecht komt op een website van Travelcard en besluit verder te gaan, dan gaat u ermee akkoord dat wij cookies kunnen plaatsen om u gedurende een periode van maximaal enkele weken gericht advertenties te tonen aangaande onze eigen producten of diensten op websites van derden. Deze advertenties worden getoond op advertentiepartners van Google die advertentieruimte beschikbaar stellen zoals bijvoorbeeld www.nu.nl. Ook werkt Travelcard een vergelijkbare wijze samen met Facebook, waardoor het gedurende een beperkte periode na uw online bezoek aan de websites van Travelcard u op Facebook kunt worden geconfronteerd met advertenties van Travelcard of een van haar labels.  

1.2 Gegevens met betrekking tot de Pashouder

1.2.1 Contact met de Pashouder

1.2.1. Om met u te kunnen communiceren Wat houdt dit in?
U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen (zoals telefonisch, per e-mail of via de website). In dit geval zullen wij uw persoonlijke informatie gebruiken om uw vraag of verzoek te beantwoorden. Wij kunnen ook contact met u opnemen met betrekking tot uw Pas en hieraan gerelateerde kwesties.  

Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?
Wij verwerken uw naam, contactgegevens, correspondentie met Travelcard met betrekking tot uw vraag/verzoek en alle andere persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt en/of die noodzakelijk is om op passende wijze te kunnen reageren, waaronder uw Pasnummer en/of kenteken.  

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Zie sectie 2.  

1.2.2 Levering en gebruik van de Passen

Wat houdt dit in?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de productie en levering van de Passen die wij beschikbaar stellen aan onze Klanten. Daarnaast worden de transactiegegevens met betrekking tot de producten en diensten die met de Passen via Travelcard worden afgenomen door ons opgeslagen en verwerkt.
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?
Voor zover deze gegevens door onze Klanten aan ons worden verstrekt verwerken wij uw naam, adresgegevens, kenteken en voorkeurs PINcode. Deze gegevens worden gekoppeld aan het door Travelcard gegenereerde pasnummer behorende bij uw Pas. In verband met de administratieve verwerking van uw transacties verwerken wij de volgende gegevens: • datum • tijdstip • locatie • plaatsnaam • merk • product / dienst • de hoeveelheid • prijs • kilometerstand • tankpasnummer • naam pashouder   Deze gegevens dienen tevens als basis om onze Klanten te voorzien van rapportages en adviezen op het gebied van brandstof(kosten) besparing. Tevens worden deze gegevens vermeld op factuurspecificaties.  

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Onze Klant (uw werkgever of bijvoorbeeld de leasemaatschappij waarmee uw werkgever zaken doet) heeft toegang tot persoonsgegevens die wij ter beschikking stellen via onze Klantportal. Daarnaast verstrekken wij onze Klanten factuurspecificaties met hierin de hierboven genoemde transactiegegevens. Op verzoek van onze Klant delen wij deze gegevens daarnaast met bedrijven die hen bijstaan op het gebied van kostenbesparing / fleet management. In sommige gevallen delen wij deze transactiegegevens –afhankelijk van het type Pas dat u heeft afgenomen - daarnaast met de partijen zoals Coöperatieve Vereniging De Vrije Pomp, ANWB, Texaco, Firezone en MKB Brandstof met wie Travelcard een samenwerking is aangegaan en via wie uw werkgever direct of indirect Klant is geworden van Travelcard. Uw gegevens mogen door hen niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan waarvoor Travelcard deze zelf kan gebruiken en zoals uiteengezet in deze Privacy Statement. In geen geval is het hen toegestaan om door Travelcard verstrekte persoonsgegevens te leveren aan derden voor commerciële doeleinden.

1.2.3 Mobiliteitsdiensten

1.2.3.a Pechulp

Wat houdt de dienst in?
Indien u onderweg strandt met autopech, bijvoorbeeld vanwege een lekke band of mechanische problemen, dan kunnen Klanten die deze dienst afnemen van Travelcard ervoor zorgen dat u wordt geholpen door een van onze zorgvuldig geselecteerde leveranciers.  

Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?
Uw naam, telefoonnummer, emailadres, kenteken en de locatie waar u zich bevindt en waar u geholpen dient te worden.  

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Wij delen deze persoonsgegevens met derden bij wie Travelcard reparatiediensten, sleepdiensten of vervangend vervoer afneemt.  

 

1.2.4 Yellowbrick

Wat houdt de dienst in? Klanten die voor deze dienst hebben gekozen kunnen de Pas laten koppelen aan een Yellowbrick account. De parkeertransacties dia worden aangegaan via dit Yellowbrick account worden daarmee administratief afgewikkeld via Travelcard. Welke persoonsgegevens delen wij voor dit doeleinde? Travelcard deelt alleen kentekens met Yellowbrick. Om een Yellowbrick account aan te maken levert de Pashouder zelf zijn of haar persoonsgegevens aan aan Yellowbrick zoals mobiel telefoonnummer, naam en e-mailadres. Periodiek levert Yellowbrick een overzicht van alle parkeertransacties aan Travelcard en Travelcard verstrekt deze gegevens aan de Klant. Yellowbrick is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en hier is dan ook het Privacybeleid van Yellowbrick van toepassing.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Zie sectie 2.  

1.2.4 Online Portals en Apps

1.2.4.a Verschillende portals en apps voor Pashouders

Wat houdt dit in?
Travelcard biedt de Pashouder de mogelijkheid om via de portals van Travelcard toegang te krijgen tot transactiegegevens betreffende het gebruik van de Pas. Tevens kunnen hier online declaraties worden ingediend. De Klant krijgt toegang tot een afzonderlijke Klantportal, alwaar de inzage heeft in de Pasadministratie, alsmede de transactiegegevens met betrekking tot alle Passen die hij van Travelcard in gebruik heeft of heeft gehad. Tevens kan de Klant hier verschillende rapportages opvragen met betrekking tot de op de portal door Travelcard ter beschikking gestelde gegevens. Tevens kan de Klant hier Passen aanvragen, blokkeren, beëindigen of wijzigen. Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde? Aan de hand van het kenteken en Pasnummer heeft de Pashouder toegang tot de persoonlijke portal. Indien de Pashouder een declaratie wenst in te dienen verzoekt Travelcard op opgaaf van de volgende gegevens: naam van de werkgever, NAW-gegevens, Pashouder, geslacht, rekeningnummer en emailadres.  

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Zie sectie 2.

1.3 Gegevens met betrekking tot Klanten

1.3.1 Accountmanagement Klanten

1.3.1.a Voor levering van onze diensten en administratieve redenen

Wat houdt dit in? Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor het sluiten en onderhouden van onze contracten en om dagelijkse administratieve zaken af te werken aangaande onze dienstverlening. Verder doen wij dit om u op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen aangaande onze dienstverlening en andere relevante informatie met betrekking tot u als Klant. Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde? Voor dit doel verwerken wij uw zakelijke contactgegevens en log-in gegevens met betrekking tot onze online Klantportals.

1.3.1.b. Om met u te kunnen communiceren

Wat houdt dit in? U kunt contact op verschillende wijzen contact met ons opnemen (telefonisch, per email of via de website). In dat geval gebruiken wij uw gegevens om uw vraag of verzoek af te kunnen handelen. Tevens kunnen wij contact met u opnemen in het kader van dagelijkse administratieve of financiële zaken met betrekking tot onze dienstverlening aan u of in het kader van relatiebeheer. Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde? Uw naam, zakelijke contactgegevens, uw correspondentie met Travelcard met betrekking tot uw verzoek/vraag en alle andere persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt en die noodzakelijk en passend is in het kader van de reden van het contact.

1.3.1.c. Voor Klantonderzoek en andere (marketing)communicatie

Wat houdt dit in? Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer we u periodiek enquêtes versturen in het kader van onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening. Ook gebruiken wij uw gegevens voor marketingcommunicatie en u op de hoogte te brengen van events, aanbiedingen en ontwikkelingen aangaande de dienstverlening van Travelcard. Indien wij u voor Klantonderzoek of marketingdoeleinden benaderen, dan gebeurt dit per e-mail ofwel per post in de vorm van nieuwbrieven, brochures of magazines. Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde? Wij verwerken enkel uw naam, adres e-mailadres en geslacht voor dit doel. U heeft altijd de mogelijkheid zich af te melden (opt-out) voor deze wijzen van communicatie. In het geval van e-mails wordt u in iedere mail de mogelijkheid geboden om u direct uit te schrijven. Ook kunt u zich afmelden voor ongevraagde communicatie per post door dit aan te geven via het contactformulier

1.3.2 Klantrapportages

1.3.2.a Klantportals

Wat houdt dit in? Wij leveren online rapportagetools door middel van onze Klantportals. De contactpersonen van onze Klanten kunnen inloggen op deze tools en inzage verkrijgen in de Pasadministratie en de transactiegegevens met betrekking tot het gebruik van de Passen. In de tools zijn verschillende rapportagefunctionaliteiten opgenomen, gericht op het beheersen van brandstofkosten en het verschaffen van administratieve inzichten. Welke persoonsgegevens verzamelen wij voor dit doeleinde? Wij verzamelen uw contactgegevens, en functie of die van uw contactpersoon, alsmede uw logingegevens zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord.

1.4 Gegevens met betrekking tot leveranciers en samenwerkingspartners

Wat houdt dit in? Wij verwerken gegevens van contactpersonen bij leveranciers of samenwerkingspartners om contact te kunnen onderhouden in het kader van de diensten die wij afnemen of om contact te kunnen onderhouden in het kader van de samenwerking. Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde? Gegevens van contactpersonen zoals naam, functie, e-mailadres, telefoonnummer, naam werkgever en de contacthistorie.

1.5 Alle gegevens die Travelcard verwerkt

1.5.1 Management rapportages

Wat houdt dit in? Wij verwerken persoonlijke informatie voor verschillende bedrijfsdoeleinden, zoals data analyse, audits, productontwikkeling/ -verbetering, verbetering van onze websites en dienstverlening, het identificeren van trends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotionele activiteiten, onze bedrijfsvoering en de uitbreiding van onze bedrijfsactiviteiten.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij voor dit doeleinde? Zie paragraaf 1.1 tot en met 1.4.

1.5.2 Handelen in overeenstemming met de wet en wettelijke verplichtingen en de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van Travelcard

Wat houdt dit in? Wij verwerken uw persoonsgegevens indien dit gepast of noodzakelijk is (a) op basis van toepasselijke wetgeving (inclusief internationale wetgeving of verdragen en incuslief sectorale aanbevelingen (bijvoorbeeld op het gebied van counterparty due diligence, witwassen en terrorismefinanciering); (b) te voldoen aan juridische verplichtingen; (c) te reageren op verzoeken van publieke en overheidsautoriteiten; (d) in het kader van de naleving van onze algemene voorwaarden en beleidsregels (e)ter bescherming van onze activiteiten (f) ter bescherming van onze rechten, privacy, veiligheid en eigendommen, en/of die van u en anderen; en (g) ter beperking van schade die wij mogen leiden. Welke informatie verwerken wij voor dit doeleinde? Uw naam, contactinformatie, correspondentie met Travelcard, uw gebruik van onze diensten, waaronder transactiegegevens, en alle andere gegevens zoals vermeld in deze Verklaring of op andere wijze door u aan ons verstrekt, indien dit noodzakelijk is voor de doeleinden als hierboven vermeld. Met wie delen wij uw persoonsgegevens? Alleen indien Travelcard hiertoe op basis van de wet of sectorale aanbeveling waaraan Travelcard is onderworpen verplicht is, delen wij uw persoonlijke informatie met toezichthouders, de Belastingdienst of onderzoeksinstanties.

2. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
In aanvulling op hetgeen hiervoor is aangegeven per specifiek doel, delen wij mogelijk uw persoonsgegevens met onze Service Providers die namens ons enkele verwerkingen kunnen uitvoeren, zoals ICT-leveranciers, juridische dienstverleners, accountants of financiële dienstverleners. In deze gevallen hebben wij passende technische, organisationele en contractuele maatregelen genomen om u te kunnen verzekeren dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt met het oog op de hiervoor genoemde doelstellingen. Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijke verplicht zijn delen wij uw persoonsgegevens met toezichthouders, de Belastingdienst of onderzoeksinstanties.

3. Verwerken wij uw persoonsgegevens buiten Nederland?
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers die staan in Praag (Tsjechië) bij onze Information Services Provider. Travelcard zorgt ervoor dat wanneer wij uw data exporteren naar het buitenland, dit uitsluitend gebeurt naar landen die een adequaat beveiligingsniveau kennen.

4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij slaan uw persoonsgegevens op zolang dit noodzakelijk is in het kader van de doeleinden zoals omschreven in deze Verklaring, tenzij een langere retentieperiode noodzakelijk is of wettelijk is toegestaan.

5. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en Travelcard heeft passende technische en organisationele maatregelen genomen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze informatie. Om dit doel te bereiken gebruikt Travelcard verschillende beveiligingstechnieken, inclusief beveiligde servers, firewalls en encryptie, evenals afsluiting en beveiliging van locaties waar persoonsgegevens liggen opgeslagen. Desondanks kan van geen enkel dataopslag- of verzendsysteem gegarandeerd worden dat deze 100% veilig is. Mocht u reden hebben om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld omdat u redenen heeft om aan te nemen dat er sprake is van een veiligheidslek), laat u ons dat dan direct weten door contact met ons op te nemen via privacy@travelcard.nl.

6. Kunnen minderjarigen gebruikmaken van onze diensten?
De producten en diensten van Travelcard zijn niet gericht op personen onder de leeftijd van 18 jaar. Daarnaast zijn deze niet gericht op consumenten. Klanten van Travelcard zijn bedrijven, zelfstandigen, (overheids)instellingen en andere organisaties.

7. Toegang tot uw persoonsgegevens, wijzigen, verwijderen of ontoegankelijk maken
Indien u inzage wilt hebben in uw persoonsgegevens, deze wilt laten corrigeren, toegang hiertoe wilt blokkeren of deze gewist wilt hebben, dan kunt u met ons contact opnemen via privacy@travelcard.nl. U dient zo duidelijk mogelijk aan te geven op welke persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft. Voor uw veiligheid zullen wij uitsluitend verzoeken in behandeling nemen die in relatie staan tot het emailadres dat u gebruikt bij uw verzoek. Daarnaast kunnen wij aanvullende informatie van u verlangen ter verificatie van uw identiteit voordat wij uw verzoek in behandeling nemen. Wij zullen proberen om zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk aan uw verzoek gehoor te geven en in ieder geval binnen de wettelijke termijn die hiervoor geldt. Wij wijzen u erop dat Travelcard mogelijk sommige informatie onder zich dient te houden voor bewijsredenenen en/of om transacties af te kunnen ronden van voor het verzoek tot wijziging of verwijdering. Ook kan het voorkomen dat er restinformatie achterblijft in onze systemen die wij niet kunnen verwijderen.

8. Heeft u nog vragen?
Indien u nog vragen mocht hebben over deze Verklaring, neemt u dan telefonisch contact met ons op of per e-mail via privacy@travelcard.nl.